Tula na may 8 pantig at 2 na saknong

Samsung refrigerator reset

Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng mga salita sa bawat taludtod., Tugma - Tumutukoy ito sa huling pantig ng mga salita na magkapareho o magkatunog., Saknong - Binubuo ito ng maraming linya., Taludtod - Ito ang tawag nais ipabatid sa mga mambabasa., Elemento at Katangian ng Tula.

3 pin coolant temperature sensor

Senke nad balkanom s01e02

Ang bawat pangungusap sa isang kuwento, tula at iba pang seleksyon ay may mahalagang detalye tinataglay. Kailangang tandaan ang bawat bahagi ito upang lubos na maunawaan ang binasa. Sa tulong ng mga pananong na saan, kalian,sino,ano,alin at bakit, natutukoy ang mga detalye sa binasa. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa: Dako = 2 pantig Sa dako paroon = 6 na pantig TUGMA Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Nakagaganda ito ng pagbigkas ng tula.

Ww points mcdonalds hamburger no bun

Ito ay isang tula na may tig-aapat na taludtod bawat saknong. Ang bawat taludtod naman ay binubuo ng labindalawang (12) pantig. Ang mga tula po na ito na pinamagatang Mga Uri ng Tula ay original na gawa ng Panitikan.com.ph. Sana po ay nagustuhan ninyo at may napulot kayong aral sa post na ito.Tara na sa Malaysia.

Saknong – ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Tugma – sinasabing may tugma ang isang tula kung ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing-tunog. Kariktan – kailangang magtaglay ng maririkit o magagandang salita ang isang tula upang mapukaw ang damdamin at ... Mar 30, 2017 · Ang may akda ay naghahatid ng may kagandahan sa kapangitan. Na ang tula ay nararapat na tumalakay hindi lamang sa tamis ng pagmamahalan, kagandahan ng kalikasan, kirot ng kabiguan sa pag-ibig, at init ng katawan kundi dapat din nitong lamanin ang mapapait na karanasan ng mga tao sa isang lipunan.